Capítol 18: Versicle 1 de 3, Vins Ecològics!

Ecologic

EL MEU PUNT DE VISTA SOBRE VINS ECOLÒGICS, BIODINÀMICS I NATURALS

Són moltes les vegades que mantenint una conversa o tastant amb companys, apareix el tema de la biodinàmica, vins naturals, ecològics, etc. cosa molt normal ja que, primer, és una de les tendències més en boca de tot el sector i segon, per que en tots els projectes en què actualment treballo estan directament vinculats a aquesta tipologia de vins i agricultura, doncs bé, la meva sorpresa ve quan, i sense voler donar-me ara per expert en aquests temes, comprovo que hi ha una important barreja de terminologia i sobretot de concepte a l’hora de parlar o entendre aquest tipus de vins, així que des de la modèstia més completa voldria intentar explicar en tres diferents publicacions el meu punt de vista i com entenc personalment aquests grups i definicions.

 VINS ECOLÒGICS: Per sort parlar de vins ecològic ja no suposa sorprendre a ningú i espero que arribi el dia en què els únics vins que hagin de justificar la seva elaboració siguin els NO ecològics benentès que el vi ara per ara ha de ser-ho, és el consumidor final el que encara té més dubtes o desconeixement sobre el tema, i s’atreveixen a preguntar tímidament, “però … realment, que és un vi ecològic?”

La meva resposta, que com he dit no és la d’un expert i ni tan sols la d’un viticultor, és la donar la meva opinió i punt de vista, bàsicament amb dos enfocaments, el primer és el d’aclarir que vi ecològic prové de l’agricultura ecològica, això vol dir que parlem d’una agricultura respectuosa amb l’entorn, les plantes i amb la prohibició d’ús de productes sistèmics, químics i agressius, optant així per l’ús d’altres productes molt més sans, sostenibles i respectuosos, d’aquesta manera afavorirem la biodiversitat, i els cicles biològics, en resum, que no contaminem la terra ni les plantes, ni matem totes les bestioles vivents, i seria com aplicar una viticultura similar a la feien els nostres avis abans de 1950, que és quan va aparèixer el boom químic per a l’agricultura en general. L’altre enfocament, i el que la gent més desconeix és el de l’efecte en el vi quan no contamines les plantes, doncs òbviament, si les plantes absorbeixen, respiren i transformen tot el que els envolta i se’ls aplica, el resultat final és que amb vins ecològics estem bevent menys porqueria química i pel consegüent evitant dolors estomacals, malestar i el temut mal de cap que no sempre és per culpa de l’alcohol del vi, o sigui beneficiant la nostra salut, a aquests vins se’ls pot aplicar sulfurós (sulfits) però en una mesura més baixa i restrictiva que als vins tradicionals, el sulfurós s’aplica com a antisèptic i antioxidant per evitar oxidacions prematures i rebrots bacteriològics en el vi. Els vins ecològics acostumen a estar regulats i certificats per estaments controladors, cosa que jo prefereixo, si un dia heu d’anar al dentista qui preferiu que us atengui, un diplomat i amb el seu títol pertinent o un que diu que és dentista però no te cap document que ho acrediti?

Salut i Vi ecològic!